Case Study: Ako využiť chatbota na generovanie leadov?

Chatbot je skvelý nástroj slúžiaci nielen na moderovanie najčastejšie kladených otázok na Facebooku, ale tiež na zvyšovanie zaangažovania medzi našimi odberateľmi. Funkcie a možnosti jeho využitia sme podrobne opísali v našich predchádzajúcich textoch. Dnes máme pre vás pripravený príklad efektívnej kampane na messengeri, ktorá nám umožnila získať za deň 442 odberateľov newslettera.
Bol uverejnený

Koncom februára sme pre jedného z našich kľúčových klientov z oblasti digitálnych služieb – obchodné centrum Magnolia Park vo Vroclave – spustili chatbota, ktorého základnou úlohou je odpovedanie na najčastejšie kladené otázky, ako sú napríklad otváracie hodiny, dostupné predajne alebo aktuálne zľavy.

Už na samotnom začiatku sme však chceli, aby sa používatelia oboznámili s týmto nástrojom a mohli intuitívne a slobodne využívať jeho výhody. Na pamäti sme mali aj iný cieľ určený klientom – rozšírenie databázy odberateľov newslettera. Profil sa každý deň teší veľkej obľube a sympatia obyvateľov Vroclavu voči centru je viditeľná v každodennej komunikácii.

Samotné centrum často zapája do dialógu aj svojich klientov a organizuje súťaže a aktivačné akcie.

Cieľ akcie

Inak to nebolo ani tentoraz. Vďaka dokonalej spolupráci s nájomcami sme pre potreby našej kampane dostali 100 lístkov do kina Helios. Pripravili sme jednoduchý mechanizmus spájajúci všetky predtým určené ciele:

  • oboznámenie používateľov s funkciami chatbota,
  • rozšírenie databázy newslettera,
  • udržanie zaangažovania používateľov na uspokojivej úrovni,
  • propagácia a motivovanie zákazníkov na návštevu centra.
  • );

Mechanizmus

Mechanizmus prihlasovania sa do newslettera bol veľmi jednoduchý: vyhralo 100 prvých osôb, ktoré si vybrali možnosť newslettera v chatbote a uviedli svoju e-mailovú adresu. Súťaž trvala jeden deň. Nasledujúci deň bol každý, kto sa zúčastnil akcie, elektronicky informovaný o výsledkoch súťaže a chatbot mu pripomenul, aby si skontroloval e-mailovú schránku pre zistenie, či vyhral.

Výsledky

  • Súťažný post videlo 30 373 ľudí a 1 242 sa aktivizovalo do ďalšej činnosti.
  • Zásoba súťažných lístkov sa minula za 30 minút.
  • Po hodine trvania akcie sme mali zozbieraných 243 emailových adries, čo predstavovalo za deň 442.

Pozorovanie akcie nám tiež umožnilo skonštatovať, že používatelia sú už dokonale oboznámení s mechanizmom činnosti chatbotov a vedia ich odlíšiť od moderátora. Len málo ľudí (asi 25) potrebovalo pomoc pri prihlasovaní. Úroveň zapojenia používateľov v neskoršej komunikácii v profile vzrástla v porovnaní s rovnakým obdobím o 8 %.

Efektívne riešenie aj pre vás

Ak hľadáte efektívne riešenie, úlohou ktorého je spojenie niekoľkých obchodných cieľov, napíšte nám (brief@skivak.pl). Určite nájdeme nejaké uspokojivé.

Autor

HAM! Jak to děláme s COOKIES?

Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v ňom uvedených spoločnosťou Skivak sp.z o.o. so sídlom v Poznani a súhlasíte s tým, aby ste nás kontaktovali za účelom predloženia ponuky. Viac informácií o tejto téme nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.