Ako vám môžeme pomôcť

 • Plánovanie je umenie správnych odpovedí, ale aj kladenia správnych otázok. Preto podporujeme jednotlivé firmy a značky v určovaní toho, kto je ich cieľová skupina, ktoré komunikačné kanály je potrebné zohľadniť v marketingovom pláne a ako formulovať  základnú myšlienku efektívnej komunikačnej stratégie. Využívame nielen vedomosti a skúsenosti, ale zbierame a analyzujeme informácie o skupinách príjemcov a efektoch činnosti. Veríme, že základom dobrej marketingovej stratégie sú insighty, presné touchpointy a premyslené kreatívne koncepcie.

  základná myšlienka · komunikačná stratégia · marketingový plán · analýza údajov · insighty · touchpointy  

 • Zaoberáme sa komplexnou tvorbou a realizáciou kreatívnych koncepcií – od copywritingu po dizajn. Snažíme sa, aby každý reklamný slogan alebo navrhovaný key visual bol čo najlepšie prispôsobený príjemcovi a zároveň vynikal, priťahoval pozornosť a motivoval k interakcii. Každý deň sa učíme a inšpirujeme, aby sme dokázali sledovať hlavné trendy a chápali špecifickosť moderných komunikačných kanálov. Vďaka tomu naše výtvory efektívne realizujú stanovené ciele.

  kreatívne koncepcie · copywriting · dizajn· reklamné heslá · key visual · trendy  

 • Ponúkame mimoriadny obsah, ktorý sa venuje komplexnej videoprodukcii. Každý deň tvoríme filmové a animované materiály, využívame pri tom vlastné produkčné zdroje, starostlivo prispôsobené každému projektu. Skôr ako začneme s výrobou, analyzujeme správanie príjemcov a tvoríme stratégiu videoobsahu v súlade so štandardmi SEO. Efektívne spravujeme mediálne platformy a YouTube kanály. Priebežne optimalizujeme distribúciu obsahu a meriame efektivitu aktivít SEM.

  videomarketing · komplexná produkcia · filmy · animácie · stratégia · SEO · SEM 

 • Dynamické zmeny a trendy v digitálnom marketingu predstavujú pre nás každý deň nové výzvy, preto podporujeme naše činnosti prostredníctvom nástrojov, analýz a benchmarkov. Spájame naše znalosti so skúsenosťami klientov a spoľahlivú analýzu údajov s kreatívnymi riešeniami. Tvoríme, realizujeme a optimalizujeme stratégie, aby sme dosiahli obchodné ciele. Zabezpečujeme hodnotné konverzie a mikrokonverzie, realizujeme efektívne aktivity SEM a presné performance kampane. Každá naša ponuka obsahuje hodnoverné odhady a ukazovatele výkonnosti KPI, podporované pravidelnými správami z ich realizácie.

  digitálny marketing · analýza údajov · SEM · SEO · konverzie · performance · KPI · správy

 • Nebojíme sa KPI, insightov ani konverzií. Zbierame kontakty, zvyšujeme mieru angažovanosti a vďaka nám je emocionálne zaujatie značkou jednoznačne pozitívne. Tvorbou obsahu v rámci sociálnych sieti nielen budujeme imidž firmy, ale tiež sa snažíme splniť predajné a obchodné ciele. Zameriavame sa na vzťah s používateľmi a formujeme nákupné potreby. Analyzujeme pri tom správanie sa cieľových skupín, využívame nástroje a funkcie, ktoré ponúkajú sociálne siete.

  sociálne siete · KPI · insighty · benchmarky · engagement rate · emocionálne zaujatie značkou · nástroje · konverzie

 • Tvorba hodnotného obsahu nie je všetko – dôležitá je tiež stratégia distribúcie a efektivity. Náš obsah vzdeláva, angažuje a súčasne realizujeme obchodné ciele a podporujeme predaj. Vyberáme komunikačné kanály, ktoré prispôsobujeme cieľovej skupine a formátu obsahu. Bez ohľadu na to, či tvoríme články, príručky, infografiky, alebo videá, stále monitorujeme a optimalizujeme naše činnosti z hľadiska SEO.

  marketing obsahu · distribučná stratégia · touchpointy · optimalizácia · SEO · SEM 

 • Tlač je naša práca, ale aj vášeň. Sme expertmi v oblasti realizácie tlačených projektov. Venujeme sa komplexnému plánovaniu, tvorbe vysokokvalitného obsahu, DTP, výberom materiálu, ale aj samotnej tlači. Staráme sa nielen o tlač a formu, ale tiež o propagáciu a distribúciu – vyberáme vhodné kanály a zabezpečujeme reálne výsledky. Počas spolupráce s klientmi kladieme dôraz na otvorenosť, prehľadnosť a partnerstvo, lebo vieme, že len takto sa môžeme spoločne tešiť z výsledkov našej práce. Spoznajte naše možnosti  na https://thepublishers.skivak.pl.

  print · custom publishing · DTP · tlač · propagácia · distribúcia · efektivita

Kľúčové kompetencie rozvíjajú dva brandy

 • Logo Skivak Full services agency Europe
  Skivak
  full service agency
  Komplexná marketingová podpora, ktorá sa premieta do skutočných výsledkov.
 • SKIVAK The Publishers
  Skivak the Publishers
  Marketingové vydavateľstvo ktoré sa špecializuje na tvorbu a distribúciu magazínov, príležitostných publikácií a správ.

HAM! Jak to děláme s COOKIES?

Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v ňom uvedených spoločnosťou Skivak sp.z o.o. so sídlom v Poznani a súhlasíte s tým, aby ste nás kontaktovali za účelom predloženia ponuky. Viac informácií o tejto téme nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.